HOLANDSKO: PRACOVNÍCI NA ZBER KVETOV, ZELENINY

HOLANDSKO: ZVÁRAČI 141 T/P TIG / WIG

HOLANDSKO: ZVÁRAČI 141 P TIG / WIG

HOLANDSKO: MONTÉRI OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

HOLANDSKO: TESÁRI / DEBNENIE + VÝROBA OCEĽOVÝCH / DREVENÝCH FORIEM NA PREFABRIKOVANÝ BETÓN